Henny Tillberg (L)

Political party
Liberalerna
Duties
Barn- och utbildningsnämnden, Ledamot
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, Ersättare
Kommunfullmäktige, Ledamot
Kommunstyrelsen, Ledamot
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Ersättare
Kommunstyrelsens personalutskott, Ledamot
Räddningsnämnden, Ersättare
Place of residence
Åhus
E-mail