Håkan Englund (SD)

Political party
Sverigedemokraterna
Duties
Barn- och utbildningsnämnden, Ledamot
Kommunfullmäktige, Ledamot
Omsorgsnämnden, 1:e vice ordförande
Omsorgsnämndens särskilda utskott, Ledamot
Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd, Ersättare
Place of residence
Kristianstad
E-mail