Fia Rosenstråle (SD)

Political party
Sverigedemokraterna
Duties
Arbete och välfärdsnämnden, Ledamot
Arbete och välfärdsnämndens myndighetsutskott, Ledamot
Kommunfullmäktige, Ledamot
Kommunstyrelsen, Ersättare
Kommunstyrelsens personalutskott, Ersättare
Place of residence
Yngsjö
E-mail