Fia Rosenstråle (SD)

Political party
Sverigedemokraterna
Duties
Arbete och välfärdsnämnden, Ledamot
Barn- och utbildningsnämnden, 1:e vice ordförande
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, Ledamot
Kommunfullmäktige, Ledamot
Place of residence
Yngsjö
E-mail