Efa Nilsson (V)

Political party
Vänsterpartiet
Duties
Omsorgsnämnden, Ledamot
Omsorgsnämndens särskilda utskott, Ersättare
Place of residence
Kristianstad