Daniél Tejera (L)

Political party
Liberalerna
Duties
Barn- och utbildningsnämnden, Ordförande
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, Ordförande
Kommunfullmäktige, Ledamot
Place of residence
Åhus
E-mail