Dan Berger (S)

Political party
Socialdemokraterna
Duties
Kommunfullmäktige, Ledamot
Kommunstyrelsen, Ledamot
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Ersättare
Kommunstyrelsens personalutskott, Vice ordförande
Räddningsnämnden, Ersättare
Place of residence
Kristianstad