Carl Henrik Nilsson (SD)

Political party
Sverigedemokraterna
Duties
AB Kristianstadsbyggen, Ledamot
Arbete och välfärdsnämnden, Ledamot
Kommunfullmäktige, Ledamot
Kommunstyrelsen, Ledamot
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Ledamot
Kristianstads Industribyggnads AB, Ledamot
Kristianstads Kommunföretag AB, Ledamot
Kultur- och fritidsnämnden, Ledamot
Räddningsnämnden, Ledamot
Valberedningen, Ledamot
Place of residence
Kristianstad
Phone
044-13 28 57
E-mail