Carl Henrik Nilsson (SD)

Political party
Sverigedemokraterna
Duties
AB Kristianstadsbyggen, Ledamot
Arbete och välfärdsnämnden, 1:e vice ordförande
Arbete och välfärdsnämndens myndighetsutskott, Ledamot
Kommunfullmäktige, Ledamot
Kommunstyrelsen, Ledamot
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Ledamot
Kommunstyrelsens personalutskott, Ledamot
Kristianstads Industribyggnads AB, Ersättare
Kristianstads Kommunföretag AB, Ersättare
Räddningsnämnden, Ledamot
Place of residence
Kristianstad
E-mail