Berit Olsson (S)

Political party
Socialdemokraterna
Duties
Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd, Ersättare