Bengt Eriksson (SD)

Political party
Sverigedemokraterna
Duties
Barn- och utbildningsnämnden, Ledamot
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, Ersättare
Kommunfullmäktige, Ersättare
Kultur- och fritidsnämnden, Ledamot