Annelie Karlsson (S)

Political party
Socialdemokraterna
Duties
Kommunfullmäktige, 1:e vice ordförande
Kommunstyrelsen, Ledamot
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Ersättare
Kommunstyrelsens personalutskott, Ersättare
Kristianstads Industribyggnads AB, Ersättare
Kristianstads Kommunföretag AB, Ersättare
Räddningsnämnden, Ersättare
Place of residence
Kristianstad