Alexander Harrison (KD)

Political party
Kristdemokraterna
Duties
Barn- och utbildningsnämnden, Ledamot
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, Ledamot
Kommunfullmäktige, Ersättare
Kommunstyrelsen, Ersättare
Place of residence
Kristianstad
E-mail
Additional information
Ordförande i Kristdemokraterna Kristianstad