Valberedningen

Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som Kommunfullmäktige ska behandla. Valberedningen består av 7 ledamöter och lika många ersättare.

Ledamöter och ersättare

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.