Räddningsnämnden

Räddningsnämnden har det politiska ansvaret för räddningstjänst i kommunen. Räddningsnämnden har 7 ledamöter och 7 ersättare.

Räddningsnämnden ansvarar bland annat för uppgifter enligt Lag om skydd mot olyckor och Lag om brandfarliga och explosiva varor såsom operativ räddningstjänst, tillsyn och tillstånd enligt dessa lagar. Dessutom är Räddningsnämnden Krisledningsnämnd enligt Lag om extraordinära händelser.

 

Ledamöter och ersättare

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.