Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har det politiska ansvaret att leda och samordna den totala kommunala verksamheten. Det innebär att vi driver strategiska frågor, har kontroll på den övergripande ekonomin och har uppsikt över nämnder och bolag. Kommunstyrelsen har 15 ledamöter och 8 ersättare.

Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen mandatperioden 2022-2026.
Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen mandatperioden 2022-2026.

Politiker och uppdrag

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.