Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden har det politiska ansvaret för kommunal utbildningsverksamhet. Det innebär att vi tar beslut som bland annat rör förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. I nämnden finns 15 ledamöter och sju ersättare.

Vi ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med de lagar, förordningar och föreskrifter som gäller för verksamheten samt de mål och riktlinjer som fullmäktige har fastställt.

Vi ansvarar för följande verksamheter:

 • Förskola
 • Fritidshem
 • Pedagogisk omsorg
 • Öppen förskola
 • Förskoleklass
 • Grundskola
 • Särskola
 • Gymnasieskola
 • Vuxenutbildningens olika skolformer utom svenska för invandrare
 • Yrkeshögskola
 • Musikskola

Vi ansvarar också för att bedriva och utveckla samarbete med andra kommunala och samhälleliga verksamheter, föreningar, företag och organisationer och att i anslutning handlägga förekommande bidrag till fristående huvudman inom området samt fondverksamhet. 

Kontaktpolitiker för våra olika skolområden och representanter i programråd för gymnasieskolorna och motsvarande yrkesråd inom vuxenutbildningen finns under relaterad information och dokument nedan.

Ledamöter och ersättare

 • Report errors on page

  For other questions to the municipality, please use this form.

  * Mandatory if you want a reply

  What you send to the municipality becomes common record.