Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden har det politiska ansvaret för kommunal utbildningsverksamhet. Det innebär att vi tar beslut som bland annat rör förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. I nämnden finns 15 ledamöter och sju ersättare.

Vi ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med de lagar, förordningar och föreskrifter som gäller för verksamheten samt de mål och riktlinjer som fullmäktige har fastställt.

Vi ansvarar för följande verksamheter:

 • Förskola
 • Fritidshem
 • Pedagogisk omsorg
 • Öppen förskola
 • Förskoleklass
 • Grundskola
 • Särskola
 • Gymnasieskola
 • Vuxenutbildningens olika skolformer utom svenska för invandrare
 • Yrkeshögskola
 • Musikskola

Vi ansvarar också för att bedriva och utveckla samarbete med andra kommunala och samhälleliga verksamheter, föreningar, företag och organisationer och att i anslutning handlägga förekommande bidrag till fristående huvudman inom området samt fondverksamhet. 

Kontaktpolitiker för våra olika skolområden och representanter i programråd för gymnasieskolorna och motsvarande yrkesråd inom vuxenutbildningen finns under relaterad information och dokument nedan.

Ledamöter och ersättare

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.