Nämnder

Kommunens politiska organisation består av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och flera facknämnder. I nämnderna finns folkvalda politiker som tar besluten. Vi har även olika utskott, kommittéer och beredningar. Besluten verkställs sedan av tjänstepersonerna som jobbar i kommunen.

I nämnderna finns våra folkvalda politiker.
I nämnderna finns våra folkvalda politiker.

Nämnden styr över en förvaltning. I många frågor fattar politikerna i nämnderna de avgörande besluten. En del större och mer övergripande frågor går vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för att beslutas där.

Kommunfullmäktige beslutar vilka nämnder som ska finnas och väljer ledamöter. En ordförande och vice ordförande i nämnd kallas ibland för nämndens presidium.

Organisationsplan

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.