Kommunfullmäktige 2020-04-15

Här kan du följa Kommunfullmäktiges sammanträde kl 13.00 den 15 april 2020

  

  

Ärenden

  
  

 

  

Nr

 

 

1

Fastställande av   dagordning

 

2

Anmälan av   ersättare och upprop

 

3

Val av justerare

 

4

Informationer

13:00-13:15   Arbete   med coronaviruset, covid-19

 

5

Eventuella   valärenden

 

6

Årsredovisning 2019

 

7

Revisionsberättelse   för år 2019 samt fråga om ansvarsfrihet

 

8

Samordningsförbundets   Skåne Nordost årsredovisning verksamhetsåret 2018

 

9

Revidering av   investeringsbudget 2020

 

10

Avgiftsfria   uteserveringar 2020-03-01 - 2020-06-30

 

11

Ändrad   sammanträdestid för Kommunfullmäktige i juni 2020

 

12

Redovisning av   obesvarade motioner samt besvarade och obesvarade medborgarförslag

 

 

13

 

Eventuella motioner   och medborgarförslag

 

 

 

 

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.