Sammanträdeskalender

Här presenteras de planerade sammanträdesdagarna 2021 för nämnder och styrelser månad för månad. Ändringar och kompletteringar kan göras under året. Endast kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten.

Gå direkt till en månad
Januari Juli
Februari Augusti
Mars September
April Oktober
Maj November
Juni December

 

Januari månads möten
Nämnd Datum Tid
Kommunfullmäktige 12 Inställt
Kommunstyrelsen 27 09.00
Kommunstyrelsens arbetsutskott Beslutsmöten: 13, 20
Informationsmöte: 13
10.00
13.30
Kommunstyrelsens personalutskott 18 08.30
Arbete- och välfärdsnämnden 28 13.00
Barn- och utbildningsnämnden 19 14.00
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 26 08.30
Byggnadsnämnden 26 Heldag
Gemensamma nämnden --- ---
Kommunrevisionen 27 09.00
Kultur- och fritidsnämnden --- ---
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 28 13.30
Omsorgsnämnden 27 13.00
Räddningsnämnden 13 11.30
Tekniska nämnden 28 13.00
Valnämnden ---  --- 
Östra Skånes hjälpmedelsnämnd --- ---
Överförmyndarnämnden 21 13.00

 

Februari månads möten
Nämnd                                                  Datum Tid
Kommunfullmäktige 9         13.00
Kommunstyrelsen 17 09.00
Kommunstyrelsens arbetsutskott Beslutsmöten: 3, 10
Informationsmöte:  3
10.00
13.30
Kommunstyrelsens personalutskott 15 08.30
Arbete- och välfärdsnämnden 25 13.00
Barn- och utbildningsnämnden 2 14.00
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 23 13.00
Byggnadsnämnden 23 13.00
Gemensamma nämnden 11 14.00
Kommunrevisionen 24 09.00
Kultur- och fritidsnämnden 4 13.00
Miljö- och hälsoskyddsnämnden --- ---
Omsorgsnämnden 24 13.00
Räddningsnämnden 3 11:30
Tekniska nämnden --- ---
Valnämnden ---  ---
Östra Skånes hjälpmedelsnämnd 17 13.30
Överförmyndarnämnden 18 13.00

 

Mars månads möten
Nämnd                                                   Datum                               Tid
Kommunfullmäktige 9 Inställt
Kommunstyrelsen 24 Heldag
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslutsmöten: 10, 17
Informationsmöte: 3, 31
Informationsmöte: 17

10.00
10.00
13.30

Kommunstyrelsens personalutskott 15 08.30
Arbete- och välfärdsnämnden 25 13.00
Barn- och utbildningsnämnden 2 14.00
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 30 08.30
Byggnadsnämnden 30 13.00
Gemensamma nämnden --- ---
Kommunrevisionen 31 09.00
Kultur- och fritidsnämnden 11 13.00 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 4 13.30
Omsorgsnämnden 24 13.00
Räddningsnämnden 10 11:30
Tekniska nämnden 4, 25 13.00
Valnämnden ---  --- 
Östra Skånes hjälpmedelsnämnd 3 13.30
Överförmyndarnämnden 18 13.00

 

April månads möten
Nämnd                                                 Datum                              Tid
Kommunfullmäktige 14 13.00
Kommunstyrelsen 28 09.00
Kommunstyrelsens arbetsutskott Beslutsmöten: 14, 21 10.00
Kommunstyrelsens personalutskott 19 08.30
Arbete- och välfärdsnämnden 29 13.00
Barn- och utbildningsnämnden 6 14.00
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 27 08.30
Byggnadsnämnden 27 13.00
Gemensamma nämnden --- ---
Kommunrevisionen 28 09.00
Kultur- och fritidsnämnden 22  13.00 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 8 13.30
Omsorgsnämnden 28 13.00
Räddningsnämnden 14 11.30
Tekniska nämnden 22 13.00
Valnämnden ---  --- 
Östra Skånes hjälpmedelsnämnd ---                                      ---
Överförmyndarnämnden 22 13.00

 

Maj månads möten
Nämnd                                                        Datum                                   Tid
Kommunfullmäktige                                  11 13.00
Kommunstyrelsen 26 09.00
Kommunstyrelsens arbetsutskott Beslutsmöten: 12, 19
Informationsmöte: 5
Informationsmöte: 19
10.00
10.00
13.30
Kommunstyrelsens personalutskott 17 08.30
Arbete- och välfärdsnämnden 27 13.00
Barn- och utbildningsnämnden 4 14.00
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 25 08.30
Byggnadsnämnden 25 Heldag
Gemensamma nämnden 20 14.00
Kommunrevisionen 19 09.00
Kultur- och fritidsnämnden ---  --- 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 20 Heldag
Omsorgsnämnden 26 13.00
Räddningsnämnden --- ---
Tekniska nämnden 27 Heldag
Valnämnden ---  --- 
Östra Skånes hjälpmedelsnämnd 25 13.30
Överförmyndarnämnden 20 13.00

 

Juni månads möten
Nämnd                                                  Datum                               Tid
Kommunfullmäktige 16

13.00

Kommunstyrelsen 23 09.00
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslutsmöten: 9, 15
Informationsmöte: 2

10.00
10.00

Kommunstyrelsens personalutskott 14 08.30
Arbete- och välfärdsnämnden 29 13.00
Barn- och utbildningsnämnden 1 Heldag
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 29 08.30
Byggnadsnämnden 29 13.00
Gemensamma nämnden --- ---
Kommunrevisionen 16 09.00
Kultur- och fritidsnämnden 10 13.00 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 23 13.30
Omsorgsnämnden 23 13.00
Räddningsnämnden 2 11.30
Tekniska nämnden 24 13.00
Valnämnden ---  --- 
Östra Skånes hjälpmedelsnämnd 9 13.30
Överförmyndarnämnden 17 13.00

 

Juli månads möten
Nämnd                                           Datum                  Tid
Kommunfullmäktige --- ---
Kommunstyrelsen --- ---
Kommunstyrelsens arbetsutskott --- ---
Kommunstyrelsens personalutskott --- ---
Arbete- och välfärdsnämnden --- ---
Barn- och utbildningsnämnden --- ---
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott --- ---
Byggnadsnämnden --- ---
Gemensamma nämnden --- ---
Kommunrevisionen --- ---
Kultur- och fritidsnämnden --- ---
Miljö- och hälsoskyddsnämnden --- ---
Omsorgsnämnden --- ---
Räddningsnämnden --- ---
Tekniska nämnden --- ---
Valnämnden --- ---
Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd --- ---
Överförmyndarnämnden 15 13.00

 

Augusti månads möten
Nämnd Datum                               Tid     
Kommunfullmäktige --- ---
Kommunstyrelsen 25 09.00
Kommunstyrelsens arbetsutskott Beslutsmöte: 18
Informationsmöte: 18
10.00
13.30
Kommunstyrelsens personalutskott 16 Inställt
Arbete- och välfärdsnämnden 26 13.00
Barn- och utbildningsnämnden --- ---
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 31 08.30
Byggnadsnämnden 31 13.00
Gemensamma nämnden --- ---
Kommunrevisionen 18 09.00
Kultur- och fritidsnämnden ---  --- 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden --- ---
Omsorgsnämnden --- ---
Räddningsnämnden --- ---
Tekniska nämnden 26 13.00
Valnämnden ---  --- 
Östra Skånes hjälpmedelsnämnd --- ---
Överförmyndarnämnden 19 13.00

 

September månads möten
Nämnd Datum                                Tid      
Kommunfullmäktige 14                                13.00
Kommunstyrelsen 29 Heldag

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslutsmöten: 15, 22
Informationsmöte: 1
Informationsmöte: 22

10.00
10.00
13.30

Kommunstyrelsens personalutskott 13 08.30
Arbete- och välfärdsnämnden 30 13.00
Barn- och utbildningsnämnden 7 14.00
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 28 08.30
Byggnadsnämnden 28 Heldag
Gemensamma nämnden 23 14.00
Kommunrevisionen 8 09.00
Kultur- och fritidsnämnden 16 Heldag 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2 13.30
Omsorgsnämnden 8 13.00
Räddningsnämnden 15 11.30
Tekniska nämnden 23 13.00
Valnämnden ---  --- 
Östra Skånes hjälpmedelsnämnd 22 13.30
Överförmyndarnämnden 16 13.00

 

Oktober månads möten
Nämnd Datum                                  Tid
Kommunfullmäktige 19 13.00
Kommunstyrelsen 27 09.00
Kommunstyrelsens arbetsutskott Beslutsmöten: 13, 20
Informationsmöte: 6
Informationsmöte: 20
10.00
10.00
13.30
Kommunstyrelsens personalutskott 18 08.30
Arbete- och välfärdsnämnden 28 13.00
Barn- och utbildningsnämnden 5 14.00
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 26 08.30
Byggnadsnämnden --- ---
Gemensamma nämnden --- ---
Kommunrevisionen 6 09.00
Kultur- och fritidsnämnden 21 13.00 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 7 Heldag
Omsorgsnämnden 13 13.00
Räddningsnämnden 20 11.30
Tekniska nämnden 21 Heldag
Valnämnden ---  --- 
Östra Skånes hjälpmedelsnämnd 6 13.30
Överförmyndarnämnden 14 13.00

 

November månads möten
Nämnd                                                  Datum                                        Tid
Kommunfullmäktige                                   16 09.00
Kommunstyrelsen 24 09.00
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslutsmöten: 10, 17
Informationsmöte: 3
Informationsmöte: 17

10.00
10.00
13.30

Kommunstyrelsens personalutskott 15 08.30
Arbete- och välfärdsnämnden 25 13.00
Barn- och utbildningsnämnden 9 14.00
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 30 08.30
Byggnadsnämnden 2 13.00
Gemensamma nämnden 25 14.00
Kommunrevisionen 3 09.00
Kultur- och fritidsnämnden ---  --- 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 11 13.30
Omsorgsnämnden 10 13.00
Räddningsnämnden 10 11.30
Tekniska nämnden 18 13.00
Valnämnden ---  --- 
Östra Skånes hjälpmedelsnämnd 24 13.30
Överförmyndarnämnden 18 13.00

 

December månads möten
Nämnd Datum                                  Tid       
Kommunfullmäktige 14  13.00
Kommunstyrelsen 22 09.00
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslutsmöten: 8, 15
Informationsmöte: 1
Informationsmöte: 15

10.00
10.00
13.30
Kommunstyrelsens personalutskott 13 08.30
Arbete- och välfärdsnämnden 16 13.00
Barn- och utbildningsnämnden 7 Heldag
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott --- ---
Byggnadsnämnden 15 Heldag
Gemensamma nämnden --- ---
Kommunrevisionen 1 09.00
Kultur- och fritidsnämnden 9 13.00
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 16 Heldag
Omsorgsnämnden 15 13.00
Räddningsnämnden 8 11.30
Tekniska nämnden 16 13.00
Valnämnden ---  --- 
Östra Skånes hjälpmedelsnämnd 8 13.30
Överförmyndarnämnden 16 13.00
  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.