Sammanträdeskalender

Här presenteras de planerade sammanträdesdagarna 2022 för nämnder och styrelser månad för månad. Ändringar och kompletteringar kan göras under året. Endast kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten.

Gå direkt till en månad
Januari Juli
Februari Augusti
Mars September
April Oktober
Maj November
Juni December

 

Januari månads möten
Nämnd Datum Tid
Kommunfullmäktige 11 Inställt
Kommunstyrelsen 26 09.00
Kommunstyrelsens arbetsutskott Beslutsmöten: 12, 19
Informationsmöte: 12
10.00
13.30
Kommunstyrelsens personalutskott 17 08.30
Arbete och välfärdsnämnden 27 13.00
Barn- och utbildningsnämnden 18 14.00
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 25 08.30
Byggnadsnämnden 25 13.00
Gemensamma nämnden --- ---
Kommunrevisionen 26 09.00
Kultur- och fritidsnämnden --- ---
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 27 13.30
Omsorgsnämnden 26 13.00
Räddningsnämnden --- ---
Tekniska nämnden 27 13.00
Valnämnden 25 09.30
Östra Skånes hjälpmedelsnämnd --- ---
Överförmyndarnämnden 20 13.00

 

Februari månads möten
Nämnd                                                  Datum Tid
Kommunfullmäktige 8       Inställt
Kommunstyrelsen 16 09.00
Kommunstyrelsens arbetsutskott Beslutsmöten: 2, 9
Informationsmöte: 2
10.00
13.30
Kommunstyrelsens personalutskott 14 08.30
Arbete och välfärdsnämnden 24 13.00
Barn- och utbildningsnämnden --- 14.00
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 22 08.30
Byggnadsnämnden --- ---
Gemensamma nämnden 3 14.00
Kommunrevisionen 23 09.00
Kultur- och fritidsnämnden 3 13.00
Miljö- och hälsoskyddsnämnden --- ---
Omsorgsnämnden 23 13.00
Räddningsnämnden 2 11:30
Tekniska nämnden 3 13.00
Valnämnden 22 09.30
Östra Skånes hjälpmedelsnämnd --- ---
Överförmyndarnämnden 17 13.00

 

Mars månads möten
Nämnd                                                   Datum                               Tid
Kommunfullmäktige 8 13.00
Kommunstyrelsen 23 09.00
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslutsmöten: 9, 16
Informationsmöte: 2, 30
Informationsmöte: 16

10.00
10.00
13.30

Kommunstyrelsens personalutskott 14 08.30
Arbete och välfärdsnämnden 31 13.00
Barn- och utbildningsnämnden 1 14.00
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 29 08.30
Byggnadsnämnden 1, 29 13.00
Gemensamma nämnden --- ---
Kommunrevisionen 9, 30 09.00
Kultur- och fritidsnämnden 10 13.00 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 3 13.30
Omsorgsnämnden 23 13.00
Räddningsnämnden --- ---
Tekniska nämnden 24 13.00
Valnämnden ---  --- 
Östra Skånes hjälpmedelsnämnd 2 13.30
Överförmyndarnämnden 17 13.00

 

April månads möten
Nämnd                                                 Datum                              Tid
Kommunfullmäktige 12 13.00
Kommunstyrelsen 27 09.00
Kommunstyrelsens arbetsutskott Beslutsmöten: 6, 20
Informationsmöte: 20
10.00
13.30
Kommunstyrelsens personalutskott 19 08.30
Arbete och välfärdsnämnden 28 13.00
Barn- och utbildningsnämnden 5 14.00
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 26 08.30
Byggnadsnämnden 26 13.00
Gemensamma nämnden --- ---
Kommunrevisionen 27 09.00
Kultur- och fritidsnämnden 28 13.00 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 7 13.30
Omsorgsnämnden 27 13.00
Räddningsnämnden 6 11.30
Tekniska nämnden 21 13.00
Valnämnden 26 --- 
Östra Skånes hjälpmedelsnämnd ---                                      ---
Överförmyndarnämnden 21 13.00

 

Maj månads möten
Nämnd                                                        Datum                                   Tid
Kommunfullmäktige                                  10 13.00
Kommunstyrelsen 25 09.00
Kommunstyrelsens arbetsutskott Beslutsmöten: 11, 18
Informationsmöte: 4
Informationsmöte: 18
10.00
10.00
13.30
Kommunstyrelsens personalutskott 16 08.30
Arbete och välfärdsnämnden 31 13.00
Barn- och utbildningsnämnden 3 14.00
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott -- --
Byggnadsnämnden 24 Heldag
Gemensamma nämnden 12 14.00
Kommunrevisionen 18 09.00
Kultur- och fritidsnämnden ---  --- 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 19 Heldag
Omsorgsnämnden 25 13.00
Räddningsnämnden --- ---
Tekniska nämnden 19 Heldag
Valnämnden ---  --- 
Östra Skånes hjälpmedelsnämnd --- ---
Överförmyndarnämnden 19 13.00

 

Juni månads möten
Nämnd                                                  Datum                               Tid
Kommunfullmäktige 23

09.00

Kommunstyrelsen 22 09.00
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslutsmöten: 8, 15
Informationsmöte: 1
Informationsmöte: 15

10.00
10.00
13.30

Kommunstyrelsens personalutskott 13 08.30
Arbete och välfärdsnämnden 30 13.00
Barn- och utbildningsnämnden 14 Heldag
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 7, 28 08.30
Byggnadsnämnden 28 13.00
Gemensamma nämnden --- ---
Kommunrevisionen 22 09.00
Kultur- och fritidsnämnden 2 13.00 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 22 13.30
Omsorgsnämnden 22 13.00
Räddningsnämnden 8 11.30
Tekniska nämnden 22 13.00
Valnämnden ---  --- 
Östra Skånes hjälpmedelsnämnd 8 13.30
Överförmyndarnämnden 16 13.00

 

Juli månads möten
Nämnd                                           Datum                  Tid
Kommunfullmäktige --- ---
Kommunstyrelsen --- ---
Kommunstyrelsens arbetsutskott --- ---
Kommunstyrelsens personalutskott --- ---
Arbete och välfärdsnämnden --- ---
Barn- och utbildningsnämnden --- ---
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott --- ---
Byggnadsnämnden --- ---
Gemensamma nämnden --- ---
Kommunrevisionen --- ---
Kultur- och fritidsnämnden --- ---
Miljö- och hälsoskyddsnämnden --- ---
Omsorgsnämnden --- ---
Räddningsnämnden --- ---
Tekniska nämnden --- ---
Valnämnden --- ---
Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd --- ---
Överförmyndarnämnden 14 13.00

 

Augusti månads möten
Nämnd Datum                               Tid     
Kommunfullmäktige --- ---
Kommunstyrelsen 31 09.00
Kommunstyrelsens arbetsutskott Beslutsmöte: 24
Informationsmöte: 24
10.00
13.30
Kommunstyrelsens personalutskott --- ---
Arbete och välfärdsnämnden 25 13.00
Barn- och utbildningsnämnden --- ---
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 30 08.30
Byggnadsnämnden 30 13.00
Gemensamma nämnden --- ---
Kommunrevisionen 17 Inställt
Kultur- och fritidsnämnden ---  --- 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden --- ---
Omsorgsnämnden --- ---
Räddningsnämnden --- ---
Tekniska nämnden 30 13.00
Valnämnden ---  --- 
Östra Skånes hjälpmedelsnämnd --- ---
Överförmyndarnämnden 18 Inställt

 

September månads möten
Nämnd Datum                                Tid      
Kommunfullmäktige 13 13.00
Kommunstyrelsen 28 09.00

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslutsmöten: 14, 21
Informationsmöte: 7
Informationsmöte: 21

10.00
10.00
13.30

Kommunstyrelsens personalutskott 19 08.30
Arbete och välfärdsnämnden --- ---
Barn- och utbildningsnämnden 6 14.00
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 27 08.30
Byggnadsnämnden 27 Heldag
Gemensamma nämnden 22 14.00
Kommunrevisionen 7 09.00
Kultur- och fritidsnämnden 15 13.00 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 1 13.30
Omsorgsnämnden 7 13.00
Räddningsnämnden 14 11.30
Tekniska nämnden 22 13.00
Valnämnden ---  --- 
Östra Skånes hjälpmedelsnämnd --- ---
Överförmyndarnämnden 15 13.00

 

Oktober månads möten
Nämnd Datum                                  Tid
Kommunfullmäktige 11 13.00
Kommunstyrelsen 26 09.00
Kommunstyrelsens arbetsutskott Beslutsmöten: 12, 19
Informationsmöte: 5
Informationsmöte: 19
10.00
10.00
13.30
Kommunstyrelsens personalutskott 17 Inställt
Arbete och välfärdsnämnden 4, 27 13.00
Barn- och utbildningsnämnden 4 14.00
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 25 08.30
Byggnadsnämnden 25 13.00
Gemensamma nämnden --- ---
Kommunrevisionen 5 09.00
Kultur- och fritidsnämnden 20 13.00 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 6 Inställt
Omsorgsnämnden 12 13.00
Räddningsnämnden --- ---
Tekniska nämnden 20 Heldag
Valnämnden ---  --- 
Östra Skånes hjälpmedelsnämnd 5 13.30
Överförmyndarnämnden 13 13.00

 

November månads möten
Nämnd                                                  Datum                                        Tid
Kommunfullmäktige                                   15 13.00
Kommunstyrelsen 23 09.00
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslutsmöten: 9, 16
Informationsmöte: 2, 30
Informationsmöte: 16

10.00
10.00
13.30

Kommunstyrelsens personalutskott 14 08.30
Arbete och välfärdsnämnden 24 13.00
Barn- och utbildningsnämnden 1 14.00
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 29 08.30
Byggnadsnämnden 22 13.00
Gemensamma nämnden --- ---
Kommunrevisionen 2 09.00
Kultur- och fritidsnämnden ---  --- 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 10 13.30
Omsorgsnämnden 16 13.00
Räddningsnämnden 9 11.30
Tekniska nämnden 24 13.00
Valnämnden 29  09.00 
Östra Skånes hjälpmedelsnämnd --- ---
Överförmyndarnämnden 17 13.00

 

December månads möten
Nämnd Datum                                  Tid       
Kommunfullmäktige 14  Heldag
Kommunstyrelsen 21 09.00
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslutsmöten: 7, 13
Informationsmöte: 13

10.00
13.30
Kommunstyrelsens personalutskott 12 08.30
Arbete och välfärdsnämnden 19 13.00
Barn- och utbildningsnämnden 6 Heldag
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 13 08.30
Byggnadsnämnden 20 13.00
Gemensamma nämnden 5 14.30
Kommunrevisionen 7 09.00
Kultur- och fritidsnämnden 8 13.00
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 15 13.30
Omsorgsnämnden 15 13.00
Räddningsnämnden 7 11.30
Tekniska nämnden 15 13.00
Valnämnden ---  --- 
Östra Skånes hjälpmedelsnämnd 7 13.30
Överförmyndarnämnden 15 13.00

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.