Netpublicator

Förtroendevalda med uppdrag i Kristianstads kommun erbjuds att ta del av sammanträdeshandlingar och information via en surfplatta och appen Netpublicator.

Via appen Netpublicator publiceras sammanträdeshandlingar till förtroendevalda. Kontakta nämndsekreteraren för respektive nämnd för mer information.

Common questions

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.