Möten och protokoll

Våra nämnder och styrelser har möten regelbundet under hela året. Kommunfullmäktiges möten är öppna för allmänheten och du kan följa det antingen på plats i Rådhus Skåne eller via sändningen här på webben.

Efter mötena skrivs protokoll och när protokollet är justerat publicerar vi det här på webbplatsen.

I sammanträdeskalendern hittar du vilka datum och tider våra olika nämnder sammanträder.

Common questions

  • Hur får jag kontakt med en politiker?

    Vi har kontaktuppgifter till alla våra förtroendevalda här på webben. Du kan söka på namn, politiskt parti eller nämnd. 

    Sök politiker

  • Jag söker en handling?

    Handlingar som har skickats in till kommunen, till exempel ett brev, eller en handling som kommunen har tagit fram är oftast offentliga. Då kan du söka efter dem i vårt diarium, det vill säga förteckningen över handlingar som registreras som upprättade, inkomna eller avsända i kommunen.

    Diariet

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.