Fråga till dialogmöte

Om du har tankar, idéer eller synpunkter som du vill dela med dig av inför ett dialogmöte kan du skicka in dem i förväg. Tänk på att frågor av mer brådskande karaktär ska du anmäla direkt till oss via vårt medborgarcenter.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.