Dialogmöten

På våra dialogmöten kan alla som bor runt om i kommunen träffa ledande politiker. Tidigare kallades mötena byastämmor.

Så fungerar dialogmöten

Dialogmötena är en form av öppet hus under två timmar och du kommer när det passar dig. Du träffar ledande politiker både från majoriteten och oppositionen. Det finns även tjänstepersoner på plats.

Flera grannbyar har gemensamma möten. Dialogmöten har tidigare arrangerats vartannat år.

Sammanställning efter mötet

Efter mötet görs en sammanställning av de tankar och synpunkter som kommit upp. Sammanställningen publiceras efter mötet.

Tidigare byastämmor

Anteckningar från äldre stämmor kan du begära ut från kommunarkivet.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.