Byastämmor

På byastämman kan de som bor i de mindre orterna runt om i kommunen träffa ledande politiker. Vi stämmer av läget på orten och du kan berätta för oss hur du vill att byn ska utvecklas.

När och i vilken form bystämmorna hålls 2019 är inte bestämt ännu.

Så fungerar byastämmorna

Stämmorna har varit i form av ett öppet hus under två och en halv timme där du som bybo kommer när det passar dig. I mindre grupper kan du träffa och prata med ledande politiker både från majoriteten och oppositionen. Även tjänstemän finns på plats.

Flera grannbyar har gemensamma stämmor och vi håller dem vartannat år.

Sammanställning efter mötet

Efter stämman görs en sammanställning av de tankar och synpunkter som kommit upp. Sammanställningen publiceras efter stämman.

Tidigare byastämmor

Anteckningar från äldre stämmor kan du begära ut från Kommunarkivet.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.