Politik och demokrati

I ett demokratiskt samhälle behövs engagerade och delaktiga medborgare. Kommunen styrs av politiker som väljs direkt av medborgarna. Politikerna fattar beslut om frågor som påverkar ditt vardagsliv. Exempelvis hur samhället ska utvecklas och hur skolor, omsorg, dricksvatten och gator ska skötas.

Kommunfullmäktiges möten är öppna för alla.
Kommunfullmäktiges möten är öppna för alla.

Ett viktigt uttryck för att vi i Sverige lever i en demokrati är de allmänna valen till riksdagen, regionfullmäktige och kommunfullmäktige som hålls vart fjärde år. I september 2022 var det senast val till kommunfullmäktige. Nästa val hålls september 2026. 

Påverka

Du kan påverka den kommunala verksamheten genom att välja politiker som ska styra kommunen. Även mellan valen kan du påverka på olika sätt.

Du som bor i Kristianstads kommun kan på många olika sätt ta del av vad kommunen arbetar med och vad kommunfullmäktige och alla nämnder bestämmer. Du kan kontakta en politiker och du kan också påverka genom att lämna olika synpunkter och förslag. Under samråds- och granskningsprocesser kan du lämna synpunkter på översiktsplaner och detaljplaner. 

Genom att bli medlem i ett politiskt parti och delta i möten kan du komma ännu närmare de politiska processerna. Kanske du själv blir vald att representera partiet i kommunfullmäktige eller i någon facknämnd. 

Så styrs Kristianstads kommun

Mandatperioden 2022-2026 styrs Kristianstads kommun av en majoritetskoalition mellan Moderaterna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna.

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Liberalerna och Centern är oppositionspartier i fullmäktige.

 

Common questions

 • Hur får jag kontakt med en politiker?

  Vi har kontaktuppgifter till alla våra förtroendevalda här på webben. Du kan söka på namn, politiskt parti eller nämnd. 

  Sök politiker

 • Jag söker en handling?

  Handlingar som har skickats in till kommunen, till exempel ett brev, eller en handling som kommunen har tagit fram är oftast offentliga. Då kan du söka efter dem i vårt diarium, det vill säga förteckningen över handlingar som registreras som upprättade, inkomna eller avsända i kommunen.

  Diariet

 • När har kommunfullmäktige möte?

  Kommunfullmäktige sammanträder en gång i månaden, det är som regel andre eller tredje tisdagen i varje månad. Dock inte under juli och augusti. Du hittar aktuella mötestider för alla våra nämnder i sammanträdeskalendern. 

  Sammanträdeskalendern 

 • Får medborgare besöka möten i kommunfullmäktige och nämnder?

  Fullmäktige har öppna sammanträden medan nämndernas sammanträden är slutna.

  Kommunfullmäktiges möten kan du följa från åhörarläktaren i Rådhus Skåne eller via sändningen här på webben. Nämndernas möten är endast öppna för ledamöterna och de personer som nämnden bjuder in.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.