Anslagstavla

På anslagstavlan kan du läsa tillkännagivanden och anslag om protokoll som nyligen justerats. Anslagstavlan har en rättslig betydelse när det gäller överklagande av kommunfullmäktiges och nämndernas beslut. Tidpunkten då protokollet sätts upp på anslagstavlan styr tiden för överklagande.

Hur beslut kan överklagas

Varje medlem av en kommun har rätt att få lagligheten av kommunens beslut prövad genom att överklaga beslutet till förvaltningsrätten, så kallad laglighetsprövning.

Ett beslut överklagas skriftligt och ska skickas direkt till:
Förvaltningsrätten i Malmö
Box 4522
203 20 Malmö.

Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då det tillkännagavs här på kommunens anslagstavla att protokollet över beslutet justerats.

I överklagandet ska klaganden ange vilket beslut som överklagas och de omständigheter som överklagandet grundas på. Alla omständigheter en klagande vill göra gällande måste anföras inom klagotiden.

Bestämmelserna om laglighetsprövning hittar du i 13 kap. kommunallagen (2017:725).

Bestämmelserna gäller inte om det i annan lag eller författning finns särskilda bestämmelser om överklagande.

Byggnadsnämndens protokoll

Instance of decisions: Byggnadsnämnden

Date of meeting: 2023-01-24

Publish date: 2023-01-26

Expire date: 2023-02-17

Protocol storage: Rådhus Skåne

Arbete och välfärdsnämndens myndighetsutskott

Instance of decisions: Arbete och välfärdsnämndens myndighetsutskott

Date of meeting: 2023-01-25

Publish date: 2023-01-26

Expire date: 2023-02-17

Protocol storage: Arbete och välfärdsförvaltningen, Östra kommunhuset

Sekretess §§ 21-45

Kommunstyrelsens protokoll

Instance of decisions: Kommunstyrelsen

Date of meeting: 2023-01-25

Publish date: 2023-01-25

Expire date: 2023-02-16

Protocol storage: Digitalt

§§ 7-9

Räddningsnämndens protokoll

Instance of decisions: Räddningsnämnden

Date of meeting: 2023-01-18

Publish date: 2023-01-23

Expire date: 2023-02-14

Protocol storage: Digitalt

TYR 058

Publish date: 2023-01-19

Expire date: 2023-04-19

Dnr TN 2023/47

Nedan angivet fordon är flyttat 2023-01-19 med stöd av Lag (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF).Fordonet har stått uppställt på Kristianstads Automobil AB Blekingevägen 107 Kristianstads Kommun.
Fordonet är flyttat till Hasanovs Bilskrot, Svetsaregatan 1, 284 33 Perstorp.

Fordonet är skrotat.

 Vid övriga frågor vänligen kontakta Tekniska förvaltningen i Kristianstads kommun på 044-13 50 00 eller via tekniskaforvaltningen@kristianstad.se.

Urika Åkesson

Enhetschef, tekniska förvaltningen anläggning

Registreringsnummer Fabrikat Typ Anträffad
TYR 058 VOLVO P.B

Kristianstads Automobil Blekingevägen 107,Kristianstads kommun

JST 960

Publish date: 2023-01-19

Expire date: 2023-04-19

Dnr TN 2023/48

Nedan angivet fordon är flyttat 2023-01-19 med stöd av Lag (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF).Fordonet har stått uppställt på Kristianstads Automobil AB Blekingevägen 107 Kristianstads Kommun.
Fordonet är flyttat till Hasanovs Bilskrot, Svetsaregatan 1, 284 33 Perstorp.

Fordonet är skrotat.

 Vid övriga frågor vänligen kontakta Tekniska förvaltningen i Kristianstads kommun på 044-13 50 00 eller via tekniskaforvaltningen@kristianstad.se.

Urika Åkesson

Enhetschef, tekniska förvaltningen anläggning

Registreringsnummer Fabrikat Typ Anträffad
JST 960 HYUNDAI P.B

Kristianstads Automobil Blekingevägen 107,Kristianstads kommun

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll

Instance of decisions: Kommunstyrelsens arbetsutskott

Date of meeting: 2023-01-18

Publish date: 2023-01-19

Expire date: 2023-02-10

Protocol storage: Digitalt

Omsorgsnämndens protokoll

Instance of decisions: Omsorgsnämnden

Date of meeting: 2023-01-12

Publish date: 2023-01-18

Expire date: 2023-02-09

Protocol storage: Digitalt

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll

Instance of decisions: Kommunstyrelsens arbetsutskott

Date of meeting: 2023-01-11

Publish date: 2023-01-16

Expire date: 2023-02-07

Protocol storage: Digitalt

Arbete och välfärdsnämndens myndighetsutskott

Instance of decisions: Arbete och välfärdsnämndens myndighetsutskott

Date of meeting: 2023-01-11

Publish date: 2023-01-12

Expire date: 2023-02-03

Protocol storage: Arbete och välfärdsförvaltningen, Östra kommunhuset

Sekretess §§ 1-20

Upphävt beslut om ändring av lokala ordningsföreskrifter

Publish date: 2023-01-11

Expire date: 2023-02-02

Länsstyrelsen Skåne upphäver 12 § av de lokala ordningsföreskrifterna för Kristianstads kommun, beslutade den 14 december 2022. Ändringen avsåg var alkohol får förtäras.

TKT 560

Publish date: 2023-01-10

Expire date: 2023-04-10

Dnr TN 2023/101

Nedan angivet fordon är flyttat 2023-01-10 med stöd av Lag (1982:129) om flyttning av
fordon i vissa fall (LFF).
Fordonet har stått uppställt på P-Komvux/Götgatan, Kristianstads Kommun.
Fordonet är flyttat till Hasanovs Bilskrot, Svetsaregatan 1, 284 33 Perstorp.
Om fordonet inte löses ut och hämtas från uppställningsplatsen senast 2023-02-11,
kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma
gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

För mer information angående hämtning av fordonet kontakta Hasanovs bilskrot, Svetsaregatan 1, 284 33 Perstorp. Telefon 0435-300 03. Vid övriga frågor vänligen kontakta Tekniska förvaltningen i Kristianstads kommun på 044-13 50 00 eller via tekniskaforvaltningen@kristianstad.se.

Urika Åkesson

Enhetschef, tekniska förvaltningen anläggning

Registreringsnummer Fabrikat Typ Anträffad
TKT 560 FORD P.B

P-Komvux/Götgatan,Kristianstads kommun

COG 013

Publish date: 2023-01-10

Expire date: 2023-04-10

Dnr TN 2023/100

Nedan angivet fordon är flyttat 2023-01-10 med stöd av Lag (1982:129) om flyttning av
fordon i vissa fall (LFF).
Fordonet har stått uppställt på Källans väg Mem 1, Kristianstads Kommun.
Fordonet är flyttat till Hasanovs Bilskrot, Svetsaregatan 1, 284 33 Perstorp.
Om fordonet inte löses ut och hämtas från uppställningsplatsen senast 2023-02-11,
kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma
gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

För mer information angående hämtning av fordonet kontakta Hasanovs bilskrot, Svetsaregatan 1, 284 33 Perstorp. Telefon 0435-300 03. Vid övriga frågor vänligen kontakta Tekniska förvaltningen i Kristianstads kommun på 044-13 50 00 eller via tekniskaforvaltningen@kristianstad.se.

Urika Åkesson

Enhetschef, tekniska förvaltningen anläggning

Registreringsnummer Fabrikat Typ Anträffad
COG 013 VW P.B

Källans väg Mem 1,Kristianstads kommun

Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2023-01-09 §§1-5, §8

Instance of decisions: Barn- och utbildningsnämnden

Date of meeting: 2023-01-09

Publish date: 2023-01-10

Expire date: 2023-02-01

Protocol storage: Rådhus Skåne

§§ 1-5, § 8

Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2023-01-09 §§ 6-7

Instance of decisions: Barn- och utbildningsnämnden

Date of meeting: 2023-01-09

Publish date: 2023-01-09

Expire date: 2023-01-31

Protocol storage: Rådhus Skåne

WTS 884

Publish date: 2022-11-25

Expire date: 2023-02-24

Dnr TN 2022/2438

Nedan angivet fordon är flyttat 2022-11-25 med stöd av Lag (1982:129) om flyttning av
fordon i vissa fall (LFF).
Fordonet har stått uppställt på Karlavägen 13, Kristianstads Kommun.
Fordonet är flyttat till Hasanovs Bilskrot, Svetsaregatan 1, 284 33 Perstorp.
Om fordonet inte löses ut och hämtas från uppställningsplatsen senast 2023-02-24,
kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma
gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

För mer information angående hämtning av fordonet kontakta Hasanovs bilskrot, Svetsaregatan 1, 284 33 Perstorp. Telefon 0435-300 03. Vid övriga frågor vänligen kontakta Tekniska förvaltningen i Kristianstads kommun på 044-13 50 00 eller via tekniskaforvaltningen@kristianstad.se.

Urika Åkesson

Enhetschef, tekniska förvaltningen anläggning

Registreringsnummer Fabrikat Typ Anträffad
WTS 884 SAAB P.B

Karlavägen 13,Kristianstads kommun

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.

Contact

Medborgarcenter

Phone

+46 44 13 50 00

Visit address

Rådhus Skåne

Västra Storgatan 12

291 80 Kristianstad