Anslagstavla

På anslagstavlan kan du läsa tillkännagivanden och anslag om protokoll som nyligen justerats. Anslagstavlan har en rättslig betydelse när det gäller överklagande av kommunfullmäktiges och nämndernas beslut. Tidpunkten då protokollet sätts upp på anslagstavlan styr tiden för överklagande.

Hur beslut kan överklagas

Varje medlem av en kommun har rätt att få lagligheten av kommunens beslut prövad genom att överklaga beslutet till förvaltningsrätten, så kallad laglighetsprövning.

Ett beslut överklagas skriftligt och ska skickas direkt till:
Förvaltningsrätten i Malmö
Box 4522
203 20 Malmö.

Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då det tillkännagavs här på kommunens anslagstavla att protokollet över beslutet justerats.

I överklagandet ska klaganden ange vilket beslut som överklagas och de omständigheter som överklagandet grundas på. Alla omständigheter en klagande vill göra gällande måste anföras inom klagotiden.

Bestämmelserna om laglighetsprövning hittar du i 13 kap kommunallagen (2017:725).

Bestämmelserna gäller inte om det i annan lag eller författning finns särskilda bestämmelser om överklagande.

Tekniska nämndens protokoll

Instance of decisions: Tekniska nämnden

Date of meeting: 2020-09-24

Publish date: 2020-09-25

Expire date: 2020-10-17

Protocol storage: Rådhus Skåne

§§ 90-100

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll

Instance of decisions: Kommunstyrelsens arbetsutskott

Date of meeting: 2020-09-16

Publish date: 2020-09-25

Expire date: 2020-10-17

Protocol storage: Rådhus Skåne

Kommunstyrelsens protokoll

Instance of decisions: Kommunstyrelsen

Date of meeting: 2020-09-23

Publish date: 2020-09-25

Expire date: 2020-10-17

Protocol storage: Rådhus Skåne

§§ 166-169, 171-180

Arbete och välfärdsnämndens protokoll

Instance of decisions: Arbete och välfärdsnämnden

Date of meeting: 2020-09-24

Publish date: 2020-09-25

Expire date: 2020-10-17

Protocol storage: Östra kommunhuset

§§ 121-131

Flytt av fordon

Publish date: 2020-09-24

Expire date: 2020-12-28

Dnr TN 2020/2142

Nedan angivet fprdon är flyttat 2020-09-24 med stöd av Lag (1982: 129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF).

Fordonet har stått uppställt på P-Stora tirg/Mitten, Kristianstads Kommun. Fordonen är nu flyttat till Hasanovs Bilskrot Svetsaregatan 1, 284 33 Perstorp.

Om fordonet inte löses ut och hämtas från uppställningsplatsen senast 2020-12-28 kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

För mer information vänligen kontakta tekniska förvaltningens specialistenhet på 044-13 50 00, tekniskaforvaltningen@kristianstad.se.

Fordonsbeskrivning
Reg.nr.FabrikatTypAnträffad

TEN 803

Renault

Personbil

P-Stora torg/Mitten

Kommunstyrelsens protokoll

Instance of decisions: Kommunstyrelsen

Date of meeting: 2020-09-23

Publish date: 2020-09-24

Expire date: 2020-10-16

Protocol storage: Rådhus Skåne

§ 170

Arbete och välfärdsnämndens myndighetsutskotts protokoll

Instance of decisions: Arbete och välfärdsnämndens myndighetsutskott

Date of meeting: 2020-09-16

Publish date: 2020-09-18

Expire date: 2020-10-09

Protocol storage: Östra kommunhuset

Kommunrevisionens protokoll

Instance of decisions: Kommunrevisionen

Date of meeting: 2020-09-16

Publish date: 2020-09-22

Expire date: 2020-10-14

Protocol storage: Rådhus Skåne

Arbete och välfärdsnämndens myndighetsutskotts protokoll

Publish date: 2020-09-18

Expire date: 2020-10-10

2020-07-08 §§ 234-250, 2020-07-14 §§ 251-254, 2020-07-22 §§ 255-274, 2020-07-30 §§ 275-278

Överförmyndarnämndens protokoll

Instance of decisions: Överförmyndarnämnden

Date of meeting: 2020-09-17

Publish date: 2020-09-18

Expire date: 2020-10-10

Protocol storage: Östra kommunhuset

Kungörelse av Horna 3:12

Publish date: 2020-09-16

Expire date: 2020-10-09

Omsorgsnämndens protokoll

Instance of decisions: Omsorgsnämnden

Date of meeting: 2020-09-09

Publish date: 2020-09-16

Expire date: 2020-10-08

Protocol storage: Östra kommunhuset

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll

Instance of decisions: Kommunstyrelsens arbetsutskott

Date of meeting: 2020-09-09

Publish date: 2020-09-16

Expire date: 2020-10-08

Protocol storage: Rådhus Skåne

§§ 186-187, 189-194

Flytt av fordon

Publish date: 2020-09-14

Expire date: 2020-12-14

Dnr TN 2020/2065

Nedan angivet fprdon är flyttat 2020-09-14 med stöd av Lag (1982: 129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF).

Fordonet har stått uppställt på Tvedegårdsvägen 20, P-plats Lingenäset, Kristianstads Kommun. Fordonen är nu flyttat till Hasanovs Bilskrot Svetsaregatan 1, 284 33 Perstorp.

Om fordonet inte löses ut och hämtas från uppställningsplatsen senast 2020-12-14 kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

För mer information vänligen kontakta tekniska förvaltningens specialistenhet på 044-13 50 00, tekniskaforvaltningen@kristianstad.se.

Fordonsbeskrivning
Reg.nr.FabrikatTypAnträffad

Okänt

Rover
Silver/brons metallic

Personbil

Tvedegårdsvägen 20, P-plats Lingenäset

Räddningsnämndens protokoll

Instance of decisions: Räddningsnämnden

Date of meeting: 2020-09-09

Publish date: 2020-09-15

Expire date: 2020-10-07

Protocol storage: Rådhus Skåne

Kommunstyrelsens personalutskotts protokoll

Instance of decisions: Kommunstyrelsens personalutskott

Date of meeting: 2020-09-14

Publish date: 2020-09-15

Expire date: 2020-10-07

Protocol storage: Rådhus Skåne

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll

Instance of decisions: Kommunstyrelsens arbetsutskott

Date of meeting: 2020-09-09

Publish date: 2020-09-10

Expire date: 2020-10-02

Protocol storage: Rådhus Skåne

§ 188

Flytt av fordon

Publish date: 2020-09-07

Expire date: 2020-12-08

Dnr TN 2020/1974

Fordon med registreringsnummer UCS 858 är flyttat 2020-09-04 med stöd av Lag (1982: 129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF).

Fordonet har stått uppställt på Bataljonsvägen 2, Coops parkering, Kristianstads Kommun. Fordonen är nu flyttadet till Hasanovs Bilskrot Svetsaregatan 1, 284 33 Perstorp.

Fordonet är skrotat.

För mer infonnation vänligen kontakta tekniska förvaltningens specialistenhet på 044-13 50 00, tekniskaforvaltningen@kristianstad.se.

Fordonsbeskrivning
Reg.nr.FabrikatTypAnträffad

UCS 858

Peugeot

Personbil

Bataljonsvägen 2, Coops parkering

Flytt av fordon

Publish date: 2020-09-07

Expire date: 2020-12-08

Dnr TN 2020/1976

Fordon med registreringsnummer FZ 4745F är flyttat 2020-09-04 med stöd av Lag (1982: 129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF).

Fordonet har stått uppställt på P Näsbygårdens förskola Bataljonsvägen/Tvedegårdsvägen, Kristianstads Kommun. Fordonen är nu flyttadet till Hasanovs Bilskrot Svetsaregatan 1, 284 33 Perstorp.

Om fordonet inte löses ut och hämtas från uppställningsplatsen senast 2020-12-07, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella förmål som finns i fordonet.

För mer infonnation vänligen kontakta tekniska förvaltningens specialistenhet på 044-13 50 00, tekniskaforvaltningen@kristianstad.se.

Fordonsbeskrivning
Reg.nr.FabrikatTypAnträffad

(PL) FZ 4745F

Nissan

Personbil

P- Näsbygårdens förskola, Bataljonsvägen/Tvedegårdsvägen

Miljö- och hälsoskyddsnämndens protokoll 2020-09-03

Instance of decisions: Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Date of meeting: 2020-09-03

Publish date: 2020-09-07

Expire date: 2020-09-29

Protocol storage: Rådhus Skåne

Här når du överförmyndaren

Publish date: 2018-12-19

Överförmyndarnämndens kansli har telefontider varje helgfri måndag-torsdag mellan kl. 10.00–12.00. Samt varje helgfri tisdag mellan kl. 13.00–16.00. Övrig tid hänvisas till Medborgarcenter eller kontakt via e-post. Besök sker efter överenskommelse.

Telefonnummer 044-13 25 85

Mejladress overformyndare@kristianstad.se

Postadress
Kristianstads kommun
Överförmyndarkansliet
291 80 Kristianstad

Besöksadress
J A Hedlundsväg 17
291 33 Kristianstad

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.

Contact

Medborgarcenter

Phone

+46 44 13 50 00

Visit address

Rådhus Skåne

Västra Storgatan 12

291 80 Kristianstad