Anslagstavla

På anslagstavlan kan du läsa tillkännagivanden och anslag om protokoll som nyligen justerats. Anslagstavlan har en rättslig betydelse när det gäller överklagande av kommunfullmäktiges och nämndernas beslut. Tidpunkten då protokollet sätts upp på anslagstavlan styr tiden för överklagande.

Hur beslut kan överklagas

Varje medlem av en kommun har rätt att få lagligheten av kommunens beslut prövad genom att överklaga beslutet till förvaltningsrätten, så kallad laglighetsprövning.

Ett beslut överklagas skriftligt och ska skickas direkt till:
Förvaltningsrätten i Malmö
Box 4522
203 20 Malmö.

Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då det tillkännagavs här på kommunens anslagstavla att protokollet över beslutet justerats.

I överklagandet ska klaganden ange vilket beslut som överklagas och de omständigheter som överklagandet grundas på. Alla omständigheter en klagande vill göra gällande måste anföras inom klagotiden.

Bestämmelserna om laglighetsprövning hittar du i 13 kap. kommunallagen (2017:725).

Bestämmelserna gäller inte om det i annan lag eller författning finns särskilda bestämmelser om överklagande.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll

Instance of decisions: Kommunstyrelsens arbetsutskott

Date of meeting: 2021-01-13

Publish date: 2021-01-15

Expire date: 2021-02-06

Protocol storage: Rådhus Skåne

Flytt av fordon

Publish date: 2021-01-14

Expire date: 2021-04-14

Dnr TN 2021/75

Nedan angivet fordon är flyttat 2021-01-13 med stöd av Lag (1982: 129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF).

Fordonet har stått uppställt på Malmövägen 419-29, Tollarps idrottshall, Kristianstad kommun.

Fordonet är flyttat till Hasanovs Bilskrot, Svetsarevägen 1, 284 33 Perstorp.

Fordonet är skrotat.

För mer information vänligen kontakta tekniska förvaltningens specialistenhet på 044-13 50 00, tekniskaforvaltningen@kristianstad.se.

Fordonsbeskrivning
Reg.nr.FabrikatTypAnträffad

JTZ 049

Saab

Personbil

Malmövägen 419-29, Tollarps idrottshall, Kristianstad kommun

Flytt av fordon

Publish date: 2021-01-14

Expire date: 2021-04-14

Dnr TN 2021/73

Nedan angivet fordon är flyttat 2021-01-13 med stöd av Lag (1982: 129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF).

Fordonet har stått uppställt på Malmövägen 419-29, Tollarps idrottshall, Kristianstad kommun.

Fordonet är flyttat till Hasanovs Bilskrot, Svetsarevägen 1, 284 33 Perstorp.

Om fordonet inte löses ut och hämtas från uppställningsplatsen senast 2021-04-14 kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål i fordonet.

För mer information vänligen kontakta tekniska förvaltningens specialistenhet på 044-13 50 00, tekniskaforvaltningen@kristianstad.se.

Fordonsbeskrivning
Reg.nr.FabrikatTypAnträffad

UAG 921

Peugeot

Personbil

Malmövägen 419-29, Tollarps idrottshall, Kristianstad kommun

 

Nybyggnad av pannrumsbyggnad 25 m2 och silo för pellets

Publish date: 2021-01-11

Expire date: 2021-01-26

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit emot en ansökan om bygglov för nybyggnad av pannrumsbyggnad 25 m2 och silo för pellets på fastigheten Fjälkestad 33:18. Byggnaden och silon ska placeras i den nordvästra delen av fastigheten, söder om och i förlängningen av befintlig byggnad och inte närmre Balsgårdsvägen än befintlig byggnad. Balsgårdsvägen är delvis en gemensamhetsanläggning som sköts av en samfällighetsförening (dock med inaktuella kontaktuppgifter). Vi söker även förmånshavaren till officialnyttjanderätten 11-IM1-20/230.1 som gäller nyttjandet av ett område.

Innan byggnadsnämnden beslutar i ärendet bereds sakägare möjlighet att yttra sig. Eventuella synpunkter ska framföras skriftligen och vara Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 291 80 Kristianstad alternativt kommun@kristianstad.se tillhanda senast 2021-01-26.

Handlingar i ärendet finns på www.kristianstad.se/anslagstavla men även hos medborgarcenter, Rådhus Skåne, Stora Torg, Kristianstad, 044-13 50 00. Upplysningar lämnas av medborgarcenter.

Östra Skånes hjälpmedelsnämnds protokoll

Instance of decisions: Östra Skånes hjälpmedelsnämnd

Date of meeting: 2020-12-09

Publish date: 2021-01-08

Expire date: 2021-01-30

Protocol storage: Östra kommunhuset

Flytt av fordon

Publish date: 2020-12-11

Expire date: 2021-03-11

Dnr TN 2020/2774

Nedan angivna fordon är flyttat 2020-12-09 med stöd av Lag (1982: 129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF).

Fordonen har stått uppställt på Svenssons bildemontering, Mosslundavägen 64-44, Kristianstads Kommun. Fordonen är nu flyttat till Hasanovs Bilskrot Svetsaregatan 1, 284 33 Perstorp.

FORDONEN ÄR SKROTADE

För mer information vänligen kontakta tekniska förvaltningens specialistenhet på 044-13 50 00, tekniskaforvaltningen@kristianstad.se.

Fordonsbeskrivning
Reg.nr.FabrikatTypAnträffad

SEH 522

Citroen

Personbil

Svenssons bildemontering

JPW 797

Volvo

Personbil

Svenssons bildemontering

MEZ 999

Skoda

Personbil

Svenssons bildemontering

Flytt av fordon

Publish date: 2020-12-09

Expire date: 2021-03-09

Dnr TN 2020/2775

Nedan angivet fordon är flyttat 2020-12-07 med stöd av Lag (1982: 129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF).

Fordonet har stått uppställt i strid med gällande regler på Mosslundavägen 64-44, Kristianstad kommun.

Fordonet är flyttat till Hasanovs Bilskrot, Svetsarevägen 1, 284 33 Perstorp.

Om fordonet inte löses ut och hämtas från uppställningsplatsen senast 2021-03-07, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt
bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

För mer information vänligen kontakta tekniska förvaltningens specialistenhet på 044-13 50 00, tekniskaforvaltningen@kristianstad.se.

Fordonsbeskrivning
Reg.nr.FabrikatTypAnträffad

UEA 670

Peugeot

Personbil

Mosslundavägen 64-44

Flytt av fordon

Publish date: 2020-12-09

Expire date: 2021-03-08

Dnr TN 2020/2774

Nedan angivet fordon är flyttat 2020-12-07 med stöd av Lag (1982: 129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF).

Fordonet har stått uppställt på Svenssons Bildemontering, Mosslundavägen 64-44, Kristianstad kommun.

Fordonet är flyttat till Hasanovs Bilskrot, Svetsarevägen 1, 284 33 Perstorp.

Fordonet är skrotat.

För mer information vänligen kontakta tekniska förvaltningens specialistenhet på 044-13 50 00, tekniskaforvaltningen@kristianstad.se.

Fordonsbeskrivning
Reg.nr.FabrikatTypAnträffad

MZC 527

Renault

Personbil

Svenssons Bildemontering, Mosslundavägen 64-44

RAK 338

M.B

Personbil

Svenssons Bildemontering, Mosslundavägen 64-44

LTP 084

Mitsubishi

Personbil

Svenssons Bildemontering, Mosslundavägen 64-44

Flytt av fordon

Publish date: 2020-12-07

Expire date: 2021-03-08

Dnr TN 2020/2774

Nedan angivet fordon är flyttat 2020-12-04 med stöd av Lag (1982: 129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF).

Fordonet har stått uppställt på Svenssons Bildemontering, Mosslundavägen 64-44, Kristianstad kommun.

Fordonet är flyttat till Hasanovs Bilskrot, Svetsarevägen 1, 284 33 Perstorp.

Fordonet är skrotat.

För mer information vänligen kontakta tekniska förvaltningens specialistenhet på 044-13 50 00, tekniskaforvaltningen@kristianstad.se.

Fordonsbeskrivning
Reg.nr.FabrikatTypAnträffad

ECO 647

Renault

Personbil

Svenssons Bildemontering, Mosslundavägen 64-44

CJO 493

Volvo

Personbil

Svenssons Bildemontering, Mosslundavägen 64-44

Flytt av fordon

Publish date: 2020-12-04

Expire date: 2021-03-05

Dnr TN 2020/2774

Nedan angivet fordon är flyttat 2020-12-03 med stöd av Lag (1982: 129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF).

Fordonet har stått uppställt på Svenssons Bildemontering, Mosslundavägen 64-44, Kristianstad kommun.

Fordonet är flyttat till Hasanovs Bilskrot, Svetsarevägen 1, 284 33 Perstorp.

Fordonet är skrotat.

För mer information vänligen kontakta tekniska förvaltningens specialistenhet på 044-13 50 00, tekniskaforvaltningen@kristianstad.se.

Fordonsbeskrivning
Reg.nr.FabrikatTypAnträffad

KGT 376

Volvo

Personbil

Mosslundavägen 64-44

LLY 368

Volvo

Personbil

Mosslundavägen 64-44

Flytt av fordon

Publish date: 2020-12-04

Expire date: 2021-03-04

Dnr TN 2020/2774

Nedan angivet fordon är flyttat 2020-12-02 med stöd av Lag (1982: 129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF).

Fordonet har stått uppställt på Svenssons Bildemontering, Mosslundavägen 64-44, Kristianstad kommun.

Fordonet är flyttat till Hasanovs Bilskrot, Svetsarevägen 1, 284 33 Perstorp.

För mer information vänligen kontakta tekniska förvaltningens specialistenhet på 044-13 50 00, tekniskaforvaltningen@kristianstad.se.

Fordonsbeskrivning
Reg.nr.FabrikatTypAnträffad

THX 326

VW

Personbil

Mosslundavägen 64-44

RUA 665

Renault

Personbil

Mosslundavägen 64-44

KOJ 589

Opel

Personbil

Mosslundavägen 64-44

AED 400

Smart

Personbil

Mosslundavägen 64-44

CJD 771

Volvo

Personbil

Mosslundavägen 64-44

Flytt av fordon

Publish date: 2020-11-25

Expire date: 2021-02-25

Dnr TN 2020/2739

Nedan angivet fordon är flyttat 2020-11-25 med stöd av Lag (1982: 129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF).

Fordonet har stått uppställt på Tvedegårdsvägen Mem 20, Kristianstads Kommun. Fordonen är flyttat till Hasanovs Bilskrot Svetsaregatan 1, 284 33 Perstorp.

Fordonet är skrotat. Fordonet har blivit utsatt för skadegörelse och brand.

För mer information vänligen kontakta tekniska förvaltningens specialistenhet på 044-13 50 00, tekniskaforvaltningen@kristianstad.se.

Fordonsbeskrivning
Reg.nr.FabrikatTypAnträffad

TEE 694

Ford

Personbil

Tvedegårdsvägen Mem 20

Flytt av fordon

Publish date: 2020-11-18

Expire date: 2021-02-19

Dnr TN 2020/2573

Nedan angivet fordon är flyttat 2020-11-18 med stöd av Lag (1982: 129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF).

Fordonet har stått uppställt på P Bryggerigatan, Kristianstads Kommun. Fordonen är flyttat till Hasanovs Bilskrot Svetsaregatan 1, 284 33 Perstorp.

Om fordonet inte löses ut och hämtas från uppställningsplatsen senast 2021-02-18 kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

För mer information vänligen kontakta tekniska förvaltningens specialistenhet på 044-13 50 00, tekniskaforvaltningen@kristianstad.se.

Fordonsbeskrivning
Reg.nr.FabrikatTypAnträffad

DDF 791

VW

Personbil

P Bryggerigatan

Här når du överförmyndaren

Publish date: 2018-12-19

Överförmyndarnämndens kansli har telefontider varje helgfri måndag-torsdag mellan kl. 10.00–12.00. Samt varje helgfri tisdag mellan kl. 13.00–16.00. Övrig tid hänvisas till Medborgarcenter eller kontakt via e-post. Besök sker efter överenskommelse.

Telefonnummer 044-13 25 85

Mejladress overformyndare@kristianstad.se

Postadress
Kristianstads kommun
Överförmyndarkansliet
291 80 Kristianstad

Besöksadress
J A Hedlundsväg 17
291 33 Kristianstad

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.

Contact

Medborgarcenter

Phone

+46 44 13 50 00

Visit address

Rådhus Skåne

Västra Storgatan 12

291 80 Kristianstad