Ring till oss

Kommunens medborgarcenter tar hand om dina frågor. Vi tar emot och besvarar dina frågor, hanterar ditt ärende eller förmedlar de vidare till berörda handläggare i förvaltningarna.

Ring oss på 044 - 13 50 00

Genom tonval via din telefon anger du vilket område ditt ärende gäller.

Telefontider

Måndag - torsdag kl 07.30 - 17.00
Fredag kl 07.30 - 16.00

Efter kontorstider:

Akuta fel anmäls till Larmcentralen på telefon 044-200 400.

Sociala jouren kontaktar du på telefon 044-775 78 78.

För att samtalen ska komma till rätt handläggare med rätt kompetens får du fem val:

 1. Äldrefrågor, socialt stöd eller funktionsnedsättning
 2. Barn, utbildning, kultur eller fritid
 3. Gator, parker, vatten, avlopp eller felanmälan
 4. Bygg, tomt eller miljö
 5. Övriga frågor

När är det lättast för mig att komma fram till er?

Antalet samtal till kommunen varierar under dagen och även under veckan. Under förmiddagarna är det flest samtal. I slutet av dagen och i slutet av veckan är det oftast lite färre som ringer till oss.

 • Report errors on page

  For other questions to the municipality, please use this form.

  * Mandatory if you want a reply

  What you send to the municipality becomes common record.