Regler och styrande dokument

Våra verksamheter styrs av olika lagar. Lagarna beslutas av riksdagen och förordningarna utfärdas av regeringen. Kommunen utformar även egna föreskrifter och styrdokument för hur de olika verksamheterna ska bedrivas. En nämnd, kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige kan anta ett styrdokument.

Reset

Aktieägaravtal Krinova AB

Mellan Kommunen och Högskolan har träffats följande aktieägaravtal om samarbete i Bolaget för att fullfölja arbetet med att skapa en forskningsparksmiljö med inriktning mot Mat/Miljö/Hälsa, i Kristianstad, samt för att i övrigt utgöra organ för kvalificerade former av samverkan mellan Kristianstads kommun, Högskolan Kristianstad och näringslivet i stort.

Anvisningar gällande gallring av bild- film- och ljudmaterial

Gallringsbeslutet gäller för bild-, film- och ljudmaterial som tas fram exempelvis i informations- eller kommunikationssyfte, vid evenemang och tillställningar eller vid dokumentation av verksamheten. Beslutet gäller kommunstyrelsens handlingar.

Avfallstaxa för Kristianstads kommun

Avfallstaxa för Kristianstads kommun från och med 2017-04-01. Gällande för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet. Antagen av kommunfullmäktige 2017-01-17, §7.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.

Contact

Medborgarcenter

Phone

+46 44 13 50 00

Visit address

Rådhus Skåne

Västra Storgatan 12

291 80 Kristianstad