Blickfång Kristianstad

Med hjälp av kartan och statistik presenteras här analyser som tas fram som kunskapsunderlag för att sprida och öka kunskapsnivån bland medborgare, beslutsfattare och tjänstepersoner.

Om Blickfång Kristianstad

Blickfång Kristianstad är en rapportserie kring utveckling och kunskapsunderlag i Kristianstads kommun.

Data som används är registerbaserad statistik från Statistiska Centralbyrån (SCB) samt data från Kristianstads kommuns databaser. I arbetet används GIS (Geografiska informationssystem) som ett analys- och visualiseringsverktyg. Resultatet av analyserna görs i kartan, som är ett tydligt sätt att kommunicera stora mängder information.

I Kartbanken finns analyser samt kartor som är tillgängliga för nedladdning.

Fler analyser finns på Statistikkartan

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.