Skåne Nordost

Sex kommuner i nordöstra Skåne samarbetar inom Skåne Nordost. Kommunerna som ingår i samarbetskommittén är Bromölla, Hässleholm, Hörby, Kristianstad, Osby och Östra Göinge.

l Skåne Nordost samverkar kommunerna inom ett antal prioriterade områden där det gemensamma arbetet gynnar kommunernas utvecklingskraft. Skåne Nordost är kommunernas gemensamma röst i dialogen med externa aktörer - nationellt, regionalt och delregionalt. Genom Skåne Nordost-samarbetet erbjuds ett brett utbud av vuxenutbildning och kompetensutveckling.

Skåne Nordosts verksamhet leds från Skåne Nordostkontoret i Rådhus Skåne i Kristianstad. Skåne Nordost har även ett EU-kontor som geografiskt är placerat i Hässleholm.

På Skåne Nordosts egen webbplats kan du läsa mer om verksamheten. Du hittar länken under Relaterad information. Där finns också länkar med tips om besöksmål i området och om utbildningar som ingår i ett samarbete där även fler kommuner är delaktiga.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.