Näringslivsrådet

Näringslivsrådet arbetar med att stärka näringslivsutvecklingen i kommunen och att förstärka det positiva samarbetsklimat som finns mellan kommun, myndigheter, organisationer och det lokala näringslivet.

Nikolas Larsson är ordförande i Näringslivsrådet.
Nikolas Larsson är ordförande i Näringslivsrådet.

Näringslivsrådet ska vara rådgivande i kommunens tillväxt- och näringslivspolitiska arbete och bidra till en gemensam målbild för kommunen, regionen och näringslivet. 

Rådet ska också bevaka näringslivs- och sysselsättningsutvecklingen i regionen och initiera gemensamma aktiviteter som bidrar till en positiv utveckling. Dessutom ska målet vara ett komplement till det Arbetsmarknadsråd som idag leds av Arbetsförmedlingen, och till andra samarbeten som finns mellan kommunen och det lokala näringslivet.

Våren 2014 tog Kristianstads kommun initiativ till att bilda ett näringslivsråd för att ytterligare förstärka det positiva samarbetsklimat som redan finns.

Medlemmar i näringslivsrådet

Rådet består av representanter från flera olika organisationer, företag och myndigheter, bland annat Företagarna, Fastighetsägarna Syd, Handelsföreningen, Krinova Incubator & Science Park, Högskolan, Sparbanken Skåne, Christina - föreningen för företagsamma kvinnor, Marknadsföreningen Nordost Skåne, Arbetsförmedlingen, NyföretagarCentrum, LRF Kommungrupp och Platsorganisation Åhus. Från kommunen ingår politiker: Camilla Palm, Ian Fernhed och Ulrika Tollgren, samt kommundirektör Anders johansson. 

Ordförande är Nikolas Larsson som tidigare arbetat heltid för IFK Kristianstad, bland annat som klubbchef. Ordföranden ska ansvara för att driva på arbetet med Näringslivsrådet som en plattform för en positiv näringslivs- och sysselsättningsutveckling i Kristianstad och fungera som bollplank till kommunens näringslivschef.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.