Landsbygdsrådet

Kristianstads kommuns landsbygdsråd är en plattform för positiv landsbygdsutveckling i kommunen. Vårt mål är att dialog är vägen mot ett bra landsbygdsklimat.

Ett positivt samarbetsklimat mellan kommunen, myndigheter, organisationer och föreningar är av största vikt för att stärka landsbygdsutvecklingen. För att utveckla samarbetet har Kristianstads kommun bildat ett landsbygdsråd.

Vad gör landsbygdsrådet?

 • Rådet verkar för ett positivt samarbetsklimat där alla medlemmar delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter.
 • Rådet blir rådgivande i kommunens landsbygdsarbete.
 • Tillsammans med landsbygdssamordnaren arbetar rådet fram en årlig handlingsplan som går i linje med kommunens landsbygdsprogram, översiktsplan, vision och strategisk färdplan. Detta bidrar till en gemensam målbild för kommunen och regionen.
 • Rådet omvärldsbevakar landsbygdsutvecklingsfrågorna.
 • Landsbygdsrådet initierar gemensamma aktiviteter och projekt som bidrar till landsbygdsutveckling.

Möten 2021

Rådet träffas vid följande tillfällen 2021

 • 24 februari
 • 5 maj
 • 16 juni
 • 8 september
 • 3 november 
 • 15 december

Deltagare

Följande personer, organisationer eller ideella verksamheter är med i landsbygdsrådet:

 • Karl Gemfeldt, politiker (C), landsbygdsrådets ordförande
 • Katarina Honoré, politiker (S), landsbygdsrådets vice ordförande
 • Leader Skåne ESS
 • Skåneidrotten
 • LRF kommungruppen
 • Degeberga byalag
 • Tollarps byalag
 • Fjälkinge byfrämjare
 • Oppmanna Vånga bygderåd
 • Everöds byalag
 • Gärds Köpinge villaförening
 • Tosteberga byalag
 • Huaröds byalag
 • Kommunens landsbygdssamordnare, sammankallande.
 • Report errors on page

  For other questions to the municipality, please use this form.

  * Mandatory if you want a reply

  What you send to the municipality becomes common record.