Interreligiösa rådet

I Kristianstads kommun finns ett interreligiöst råd. Det övergripande syftet med ett interreligiöst råd är att främja demokrati och delaktighet med respekt för jämställdhet och alla människors lika värde. Kommun och trossamfund är likvärdiga parter i arbetet.

I interreligiösarådet finns representanter från arbete och välfärdsnämnden  och kommunens trossamfund som är registrerade och bidragsberättigade enligt Myndigheten för stöd till trossamfund. Det religiösa rådet bildades under 2021. 

Vårt mål

Det interreligiösa rådets mål är att skapa förutsättningar för möten mellan Kristianstads kommun och trossamfund samt trossamfunden emellan, genom en stabil plattform för dialog och samverkan.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.