Interreligiösa rådet

I Kristianstads kommun finns ett interreligiöst råd. Det övergripande syftet med ett interreligiöst råd är att främja demokrati och delaktighet med respekt för jämställdhet och alla människors lika värde. Kommun och trossamfund är likvärdiga parter i arbetet.

Det religiösa rådet bildas under 2021. Rådet kommer att bestå av trossamfund i kommunen som är registrerade och bidragsberättigade enligt Myndigheten för stöd till trossamfund. 

Vårt mål

Det interreligiösa rådets mål är att skapa förutsättningar för möten mellan Kristianstads kommun och trossamfund samt trossamfunden emellan, genom en stabil plattform för dialog och samverkan.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.