Integrationsrådet

I Kristianstads kommun finns ett lokalt integrationsråd. Rådets uppgift är att tillsammans med invandrarföreningar främja integration. I kommunen finns flera invandrarföreningar, dessa bjuds in till kommunens integrationsråd vid fyra tillfällen per år.

I integrationsrådet finns representanter från kommunens invandrarföreningar, arbete och välfärdsnämnden, barn- och utbildningsnämnden, omsorgsnämnden och kultur- och fritidsnämnden.

Vårt mål

Integrationsrådet i Kristianstads kommun ska verka för att skapa goda förutsättningar för integration i samhället för nyanlända och andra med utländsk bakgrund.

Integrationsrådet är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan invandrarföreningar och företrädare för Kristianstads kommun.

Vad gör Integrationsrådet?

  • är en kontaktyta för påverkan i samhällsfrågor
  • är ett forum för integrationsfrågor
  • är en mötesplats för invandrarföreningarna
  • är ett forum för information och kunskapsspridning
  • yttrar sig i ärenden som Integrationsrådet kan ha anledning att lämna synpunkter på

Möten för 2023

  • onsdagen den 8 februari kl. 17.00-19.00
  • tisdagen den 30 maj kl. 17.00-19.00
  • onsdagen den 13 september kl. 17.00-19.00
  • onsdagen den 8 november kl. 17.00-19.00

Mötena börjar alltid klockan 17.00. Mötet är på Östra Kommunhuset, J A Hedlundsväg 17, 291 33 Kristianstad.

Kallelse skickas ut till samtliga registrerade invandrarföreningar.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.