Drog- och brottsförebyggande rådet

I Kristianstads kommun finns ett lokalt drog- och brottsförebyggande råd (Brå). Rådet har till uppgift att tillsammans med olika aktörer minska brottsligheten och öka tryggheten för kommunens medborgare.

Drog- och brottsförebyggande rådet fungerar som en taktisk resurs i det brottsförebyggande arbetet och samordnar olika initiativ och förebyggande insatser.

2021 fortsätter rådet att arbete med temat  ”Ungas väg till narkotikarelaterad brottslighet”, som innebär fokus på minskad tillgång, försäljning, köp och bruk av narkotika.

Rådet samordnas av drog- och brottsförebyggande samordnaren och leds av Arbete- och välfärdsnämndens ordförande och vice ordförande. I rådet ingår representanter från kommunala förvaltningar, Kristianstads Fritidsgårdsforum, AB Kristianstadsbyggen, kommunens vaktbolag, Region Skåne, Polisen och Räddningstjänsten.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.