Lokala drog- och brottsförebyggande rådet

I Kristianstads kommun finns ett lokalt drog- och brottsförebyggande råd (Brå). Rådet har till uppgift att tillsammans med olika aktörer minska brottsligheten och öka tryggheten för kommunens medborgare.

Gruppbild med medlemmarna i brottsförebyggande rådet. Bilden är från hösten 2021.
Gruppbild med medlemmarna i brottsförebyggande rådet. Bilden är från hösten 2021.

Det lokala drog- och brottsförebyggande rådet fungerar som en taktisk resurs i det brottsförebyggande arbetet och samordnar olika initiativ och förebyggande insatser.

Rådet samordnas av drog- och brottsförebyggande samordnaren och leds av arbete och välfärdsnämndens ordförande och vice ordförande. I rådet ingår representanter från kommunala förvaltningar, Kristianstads Fritidsgårdsforum, AB Kristianstadsbyggen, kommunens vaktbolag, Region Skåne, Polisen och Räddningstjänsten.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.