Rådgivande organ

I de rådgivande organen träffas representanter för olika intressegrupper för att prata och diskutera med kommunens politiker och tjänstemän.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.