Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Man skulle kunna kalla det kommunens "riksdag". Vi tar bland annat beslut om budget, skatt, större utbyggnadsplaner och investeringar.

Kommunfullmäktige

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.