Omsorgens förvaltningsledning

Vi har verksamheter över hela kommunen, men de centrala stödfunktionerna, Staben hittar du på Östra kommunhuset (före detta Skånehuset)

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.