Meny

PEKG-möten

PEKG är en förkortning av Personal, Ekonomi och Kvalitets-genomgång. Mötena sker fortlöpande. Då träffas förvaltningschef, ekonomichef, HR-chef, planeringschef, myndighetschef, verksamhetschefer, verksamhetutvecklare,  ekonomer för de olika verksamhetsområdena.

Under mötet diskuteras olika resultat utifrån perspektiven ekonomi, personal och kvalitet. PEKG-mötena är en del av egenkontrollen i förvaltningen.

Kvalitetsparametrar diskuteras, exempelvis områdenas resultat av avvikelser, Senior Alert, Palliativregistret, fallolyckor. Diskussioner kring vad som görs i områdena för att förbättra sina resultat är en del av dagordningen.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.