Meny

Systematiskt förbättringsarbete

Att arbeta systematiskt med förbättringsarbete är nödvändigt för att uppnå önskad kvalitet i vård och omsorg. Det innebär ett ständigt lärande och ett strukturerat arbetssätt med riskanalyser, egenkontroller, avvikelser, synpunkter och klagomål. På denna sida hittar du rutiner för detta.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.