Kvalitetsråd

Kvalitetsrådets syfte är att vara ett forum för stabens och verksamhetens arbete med kvalitet. Målet är att skapa lärande och utveckling både på kort och lång sikt. Mer om kvalitetsarbetet i omsorgsförvaltningen kan du läsa i kvalitetsberättelsen, se dokument nedan.

Ett av kvalitetsrådets uppdrag är att se till att alla medarbetare på alla delar av förvaltningen blir en del av arbetet med utveckling av kvaliteten.

Rådet träffas fyra gånger om året, men finns tillgängliga för frågor och funderingar om kvalitet året runt. Välkommen att höra av dig med ärenden som du vill att vi ska ta upp i kvalitetsrådet!

 
DeltagareVerksamhetsområde
Katrin Nilsson Planeringsenheten
Ingrid Magnusson Planeringsenheten
Katarzyna Wisniewska Planeringsenheten
Johanna Falck Planeringsenheten
Malin Espersson Planeringsenheten
Annsofi Jörgensen Planeringsenheten
Lena Franeta Planeringsenheten
Anna Persson Hälso- och sjukvård
Marketa Svitac Hälso- och sjukvård
Jenny Persson Hälso- och sjukvård
Maria Kusagård Hälso- och sjukvård
Dalal Ali Vård- och omsorgsboende
Laura Brhel Vård- och omsorgsboende
Nadja Andersson Ordinärt boende
Petra Stubbedam Ordinärt boende
Sarah Brovall Funktionsstöd
Eva Andersson Funktionsstöd
Elisabeth Wemmenborn Funktionsstöd
Anna Carlsson  Myndighetsenheten
Åsa Gunnarsson Myndighetsenheten
  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.

Contact

Medborgarcenter

Phone

+46 44 13 50 00

Visit address

Rådhus Skåne

Västra Storgatan 12

291 80 Kristianstad

More contacts

Ingrid Magnusson

Planeringschef

044 - 13 68 76

Katrin Nilsson

Kvalitetsutvecklare

044-13 27 48