Meny

Kommunikation olika nivåer

Bilden visar en schematisk bild över kommunikationsvägarna, för olika kvalitetsmått, mellan nämnds-, förvaltnings-, enhets- och individnivå i förvaltningen.

 Kommunikation olika nivåer
  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.