Årshjul

Årshjul kan innehålla information om årets viktiga hållpunkter för nämnd- och ledningsarbetet. Det beskriver, månad för månad, det systematiska kvalitets- och förbättringsarbetet i omsorgsförvaltningen utifrån perspektiven kvalitet, personal och ekonomi.

Sidan är under uppbyggnad.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.