Meny

Prioritering av arbetsuppgifter

Prioriteringsordningen är upprättad som ett stöd till medarbetare i händelse av t.ex. akut frånvaro eller annan situation som medför att arbetet inte kan utföras som planerat. I händelse av prioritering är det av vikt att det säkerställs att insatsen till kund utförs vid annat tillfälle.

  1. Personlig omvårdnad (toalettbesök, hygien, på- och avklädning, tillsyn, förflyttning m.m.), måltid och HSL-insatser (palliativ vård och delegerade arbetsuppgifter).
  2. Akuta sjukhusbesök – samråd med ssk, ec eller planerare.
  3. Städning av kunders lägenhet och tvätt.
  4. Aktiviteter
  5. Kundens egen tid och ev. inköp
  6. Städning i allmänna utrymmen
  7. Icke nödvändiga kontorsgöromål

Tänk på att se hela dygnet som en helhet. Vi bedriver en 24-timmarsverksamhet. Det som inte hinns med på dagpasset tas över av kvälls- eller nattpersonal.

Det ska alltid göras en bedömning av varje enskild situation samt vid behov konsultera enhetschef.

OBS! Dokumentation av det som är avvikande från genomförandeplanen och är av vikt skall ske innan arbetspasset är slut.

 

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.