Meny

Samtycke vid fotografering och filmning

Genom att du samtycker till publiceringen av dina personuppgifter får vi använda bilderna både digitalt och i pappersform för information på våra webbplatser och sociala medier, annonsering, journalistiska ändamål eller i broschyrer.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.