Meny

Privata medel

Privata medel.

Person med insats genom omsorgsförvaltningen som inte klarar att på egen hand sköta sin ekonomi - betala räkningar, hantera pengar för dagligt bruk, mm - kan förvaltningen hjälpa med hantering av privata medel enligt dessa riktlinjer, om behovet inte kan tillgodoses på annat sätt.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.