Mat och Larm utan genomförandeplan

Nedan beskrivs rutinen för genomförandeplan vid insatserna Trygghetslarm och Matdistribution.

För insatserna trygghetslarm och matdistribution gäller följande:

-För de kunder som har trygghetslarm och där insatsen enbart används vid enstaka tillfällen behövs ingen genomförandeplan.

- För de kunder som har trygghetslarm där insatsen genomförs återkommande ska en genomförandeplan upprättas.

- För kunder som har beslut om matdistribution, där omvårdnadspersonal inte är involverad, behövs ingen genomförandeplan.

 

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.