Meny

Anmälningsskyldighet Barn

Här beskrivs den anmälningsskyldighet som anställda inom omsorgsförvaltningen har då det rör misstanke om att barn far illa.

Alla anställda inom omsorgsförvaltningen har en anmälningsskyldighet vid misstanke om att ett barn far illa. Det beskrivs i lag att denna skyldighet gäller för alla som arbetar inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården oavsett om verksamheten riktar sig till barn eller inte. Skyldigheten gäller då du är i tjänst. Är du ledig är det en rekommendation att göra det.

Anmälningsskyldigheten gäller redan från misstanke om att att barn far illa och anmälan ska ske genast. 

Hur gör jag?

I bifogat dokument framgår hur du ska fylla i anmälan och var du ska skicka in den (till arbete och välfärdsförvaltningen). I länkar längre ner framgår var du kan ringa för att rådfråga vid behov. Rådfråga din chef eller chef i beredskap vid behov och om det är möjligt att avvakta anmälan. 

Mer information

I länkar längre ner länkas till lagar och mer information på Arbete och välfärds sida.

Tänk på att du kan göra stor skillnad för ett barn som är i behov av ditt mod. 

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.