Meny

Rutin vid felanmälan i fastighet

Denna rutin förtydligar hur verksamheten ska agera när något i fastigheten inte fungerar som det ska.

 1. Felanmälan ska alltid gå till tekniska förvaltningen via webformulär och ska göras av verksamheten Fastigheter – Kristianstads kommun 
 2. Skulle verksamheten inte få någon respons efter två felanmälningar tar enhetschef (EC) kontakt med planeringsstrateg FUNK
 3. Behöver något åtgärdas är det EC som har mandat att beställa, rådgör/stäm av med planeringsstrateg FUNK vid behov
 4. Vem tar kostnaden?
  Under 20.000kr driften
  20-80000kr investeringsbudget (stäm av med VC om det finns utrymme)
  >80.000kr ska det lyftas till OSLOK (Blankett för OSLOK fylls i av EC, skrivs under av VC och lämnas till verksamhetsutvecklare OMS)
 5. Rör felanmälan något som påverkar arbetsmiljön tar EC kontakt med AME. Ev. kan det vara aktuellt att arbetsmiljöingenjör ska komma ut och göra bedömning

 

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.