Boendeprocess

Rutinen för boendeprocessen tar vid när Myndighetsenheten har fattat beslut om boende enligt 9§9 LSS och verkställighet tar vid.

Erbjudande av placering

 1. Boendepriosamordnare tar kontakt med berörd EC
 2. Berörd enhetschef (EC) tar kontakt med potentiell kund och bokar möte/visning som äger rum inom 10 dagar
 3. På mötet kan EC, biståndshandläggare och kund och ev. legal företrädare närvara
 4. Efter mötet dokumenterar EC i journalsystemet och återkopplar till boendepriosamordnare
 5. Om kunden tackar ja delar EC ut broschyren ”Gruppbostad” (om det är ABK:s lägenhet ska även broschyren ”Välkommen hem” delas ut, finns på abk.se)
 6. Boendepriosamordnare informerar planeringsstrateg FUNK att placeringen är tillsatt och att EC inkommer med underlag för kontrakt
 7. EC ansvarar för att planera inflyttningen tillsammans med kund/anhörig/god man
 8. Inflyttning ska ske skyndsamt

 

Vid inflyttning, andrahandskontrakt mellan OMS och Tekniska förvaltningen

 1. EC skickar underlag "Information om ny hyresgäst Tekniska förvaltningen" till planeringsstrateg FUNK
 2. Planeringsstrateg FUNK skickar underlag till hyresadministratör Tekniska förvaltningen (TF)
 3. Planeringsstrateg FUNK underrättar ABK om ny hyresgäst
 4. Hyresadministratör TF skapar ett hyreskontrakt
 5. Hyresadministratör TF skickar kontraktet till EC
 6. EC skriver under kontraktet
 7. EC skickar kontraktet till kund
 8. Kund (legal företrädare) skriver under
 9. EC säkerställer att kund skickar tillbaka kontraktet till Hyresadministratör TF som diarieför
 10. EC bokar inflyttningsdag med kund/legalföreträdare och överlämna nycklarna/nyckelkvitto

 

Vid inflyttning, kontrakt direkt mellan OMS och ABK

 1. EC skickar underlag ” Information om  ny hyresgäst ABK” till planeringsstrateg FUNK
 2. Planeringsstrateg FUNK skickar underlag på kunden till ABK
 3. Planeringsstrateg FUNK skriver hyreskontraktet (andrahands) med kunden
 4. Info om att hyreshöjning kan ske om kontrakt skrivs i slutet på året
 5. Planeringsstrateg FUNK skickar kontraktet till EC
 6. Underskrift av EC
 7. EC skickar kontraktet till kund (med föradresserat kuvert och information)
 8. Underskrift kund (legal företrädare)
 9. EC ansvarar för att undertecknat kontrakt kommer planeringsstrateg till handa
 10. Planeringsstrateg FUNK diarieför kontraktet

 

Vid utflytt eller om kunden avlider

 1. EC informerar planeringsstrateg FUNK
 2. Planeringsstrateg FUNK informerar boendepriosamordnare och VC att vi har ledig plats
 3. Kund/legal företrädare:
  Säger upp hyreskontraktet, till hyresvärden eller EC
  Ser till att lägenheten slutstädas
 4. Uppsägning av hyreskontraktet:
  Vid egen uppsägning gäller 3 månad uppsägningstid (gäller from nästkommande månad)
  Vid dödsfall, gäller 1 månads uppsägningstid (gäller from nästkommande månad) eller enligt överenskommelse
 5. EC informerar hyresvärden/tekniska förvaltningen att kontraktet sägs upp
 6. EC bokar följande:
  Besiktning av lägenheten med hyresvärden utifrån lägenhetens skick och eventuella återställande
  Städbesiktning med hyresvärden
 7. EC tar kontakt med hyresvärden vid behov av renovering av lägenheten
  EC informerar planeringsstrateg FUNK
 8. EC ansvarar för att kund/legalföreträdare återlämnar tagg/nycklar mot nyckelkvitto
 9. EC måste meddela biståndshandläggaren och avsluta verkställighet i LifeCare
 10. EC informerar planeringsstrateg FUNK när lägenheten är redo för ny kund
 • Report errors on page

  For other questions to the municipality, please use this form.

  * Mandatory if you want a reply

  What you send to the municipality becomes common record.