Arbetsmiljö

Vägledning kring hur vi ska arbeta med ergonomi och fysisk arbetsmiljö.

Val av leverantör av hemtjänst

Du kan välja leverantör av den hemtjänst du blivit beviljad. Det innebär att du som har hemtjänst kan välja att få stödet utfört av kommunen eller av en privat leverantör. Företagen är godkända av kommunen.

När du ansöker om hemtjänst hos kommunens biståndshandläggare informeras du om vilka leverantörer du kan välja mellan. Du har alltid möjlighet att byta leverantör. Alla val och omval sker via din biståndshandläggare.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.